INFORMACJA DLA GOŚCI „SMREKOWEJ OSADY” (RODO)

Naszym celem jest zapewnienie Państwu spokojnego wypoczynku i komfortu, dlatego poniżej przedstawiamy informacje odpowiadające wymogom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016, zwanego ogólnym rozporządzeniem o  ochronie danych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Dariusz Węsierski, prowadzący działalność gospodarczą pn. „Smrekowa Osada” Dariusz Węsierski, ul. Pogodna 9, 76-107 Jarosławiec.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu należytej realizacji usługi związanej z pobytem w „Smrekowej Osadzie”.
Udostępnione dane osobowe przetwarzamy do zakończenia realizacji usługi. Termin przetwarzania danych może ulec wydłużeniu wyłącznie za Państwa zgodą.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora – nikomu nie powierzyliśmy ich przetwarzania.
Prawo wglądu do Państwa danych osobowych mają organy administracji publicznej lub instytucje kontrolne, w przypadku gdy uzasadnią nam istnienie prawnej podstawy do udostępnienia przez nas danych.

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Jedynym kanałem pozyskiwania danych są Państwo (rozmowa telefoniczna lub poczta elektroniczna). Nie zamierzamy pozyskiwać Państwa danych osobowych od innych Administratorów Danych.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer i seria dowodu tożsamości,
numer telefonu.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAWACH

1. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:
dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że dane są niezgodne z rzeczywistością,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przekazania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przeniesienia danych do innego Administratora,
trwałego usunięcia swoich danych osobowych.

2. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (czynności związane z przetwarzaniem danych wykonane przed cofnięciem zgody pozostają w mocy).

3. Mam Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na prawidłowość przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych.

4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Przeglądasz » Domki letniskowe Jarosławiec » Informacje dla gości Smrekowej Osady

Wszelkie prawa zastrzeżone A.D.W.
Webmaster - ITB Vega